Integritetspolicy

1.Introduktion

SYD erkänner vikten av att skydda dina personuppgifter. Vi har infört strikta policyer och säkerhetsåtgärder för att skydda den information du tillhandahåller oss. Syftet med denna integritetspolicy är att du som kund hos SYD ska kunna lära dig och förstå hur SYD behandlar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn riktar sig till dig som kund hos SYD och tillhör en eller flera av följande kategorier:

  1. Kund som handlar online på talkaboutsyd.com (webbplatsen).

  2. Användare av webbplatsen.

  3. Prenumeranter på nyhetsbrevet.

För frågor om SYDs integritetspolicy, vänligen se kontaktinformation nedan. Adress: Aller Media, Humlegårdsgatan 6, 114 46, Stockholm, Sverige E-post: hi@talkaboutsyd.com

2.vem ansvarar för din personliga data

SYD Company Sweden AB, org. nr. 559262-7441 ("SYD", "vi") är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. SYDs anknutna företag och utvalda leverantörer kan behandla dina personuppgifter på SYDs uppdrag och i enlighet med SYDs instruktioner som anges nedan och är därmed personuppgiftsbiträden för dina personuppgifter.

3.Kategorier av bearbetade data, ändamål och rättslig grund för bearbetning

3.1 Kontaktuppgifter Om du gör ett köp online kan vi samla in ditt namn, adress, e-postadress och/eller telefonnummer, hemland och födelsedatum. Inte all information är obligatorisk för att göra ett köp. Om du inte har lämnat all obligatorisk information kommer du inte att kunna fortsätta och det obligatoriska kommer att markeras i rött på webbplatsen. Dina kontaktuppgifter kommer att användas för (I) att behandla ditt köp och eventuella returer, byten och klagomål som du kan ha angående ditt köp; och (II) att kommunicera med dig angående ditt köp och besvara och administrera eventuella frågor eller kommentarer du kan ha angående våra produkter eller tjänster. Detta är nödvändigt för att SYD ska uppfylla sina avtalsenliga skyldigheter gentemot dig enligt köpeavtalet. Dina personuppgifter kommer att behållas så länge som nödvändigt för detta ändamål.

Dina kontaktuppgifter kan också användas för direktmarknadsföring, såsom att hålla dig informerad om evenemang, kampanjer eller produktnyheter, främst via e-post men även via andra meddelandetjänster. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter till våra befintliga kunder.

Dina kontaktuppgifter kan användas för direktmarknadsföring i upp till 12 månader efter ditt senaste köp på webbplatsen. Du kan välja att avstå från denna kommunikation/avböja våra marknadsföringsmeddelanden när som helst genom att klicka på avprenumerationslänken i alla meddelanden eller genom att kontakta kundtjänst på hi@talkaboutsyd.com.

3.2 Tidigare köp och returer Vi kan lagra information om dina köp och returer på webbplatsen, inklusive produkt, storlek, pris och köpdatum i upp till 36 månader efter köpet. Informationen kommer att behandlas för att möjliggöra administration av returer och/eller klagomål, samt för att ge dig en personlig och effektiv service. Den rättsliga grunden för behandlingen är SYDs berättigade intresse av att underlätta administrationen av returer, byten och klagomål.

3.3 Kreditkortsuppgifter Om du gör ett köp på webbplatsen och väljer att betala med kreditkort kommer du att bli ombedd att ange dina kreditkortsuppgifter i syfte att genomföra betalningen för köpet. Denna information kommer att behandlas för att SYD ska kunna uppfylla sina avtalsenliga skyldigheter gentemot dig enligt köpeavtalet. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke. Vi kommer att behålla dina data så länge som nödvändigt för detta ändamål.

3.4 Personnummer Om du gör ett köp på webbplatsen och väljer att betala med Klarna kommer du att bli ombedd att ange ditt personnummer. Ditt personnummer kommer att behandlas av vår betaltjänstleverantör för att kunna erhålla en kreditrapport och underlätta din betalning. Behandlingen av dessa data är nödvändig för oss för att säkerställa korrekt identifiering av våra kunder för faktureringsändamål och för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig enligt köpeavtalet. Dina data kommer att behållas så länge som nödvändigt för detta ändamål.

3.3 Surfningsdata SYD kommer att lagra information om de produkter du nyligen tittat på. Detta kommer att möjliggöra en personlig upplevelse när du surfar på webbplatsen. Vi kommer att behålla dina data så länge som nödvändigt för detta ändamål.

3.4 Prenumeranter på nyhetsbrevet Om du anmäler dig för att få SYDs nyhetsbrev kommer vi att behandla ditt namn, e-postadress och land. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev genom att klicka på avprenumerationslänken som finns i alla nyhetsbrev eller genom att kontakta kundtjänst på hi@talkaboutsyd.com. Vi kommer att skicka nyhetsbrevet till dig tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet.

3.5 Kundtjänst Om du kontaktar SYDs kundtjänst med frågor angående beställningar, returer eller klagomål kan e-postkonversationen sparas så länge som nödvändigt för att administrera ditt ärende, inklusive uppföljning av ärendet under de följande 12 månaderna. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig enligt köpeavtalet.

3.6 Anonymiserade data Anonymiserade data kan användas för intern marknadsföring och demografiska studier för att analysera, profilera och övervaka kundmönster. Syftet med denna behandling är att kunna förbättra våra tjänster och produkter.

3.7 Samtycke och återkallelse Du bekräftar härmed att du har läst och förstått innehållet i denna integritetspolicy. Du bekräftar att du godkänner SYDs behandling av dina personuppgifter i enlighet med integritetspolicyn. Om du önskar återkalla ditt samtycke eller invända mot någon av behandlingarna av data, vänligen kontakta hi@talkaboutsyd.com. Observera att din återkallelse inte påverkar vår rätt att behandla dina data när sådan behandling är nödvändig för att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, och/eller i den utsträckning vi är skyldiga att behandla

4.Informationsdelning

SYD kan dela dina data med utvalda leverantörer som utför funktioner å våra vägnar. Sådana funktioner kan inkludera att utföra och leverera beställningar, hantera betalningar, genomföra marknadsföringstjänster eller datahantering, underhålla vår webbplats, distribuera e-postmeddelanden, skicka nyhetsbrevskommunikation, ge kundkommunikation och hantera vår kunddatabas. De personuppgifter du lämnar till SYD kan behandlas av dessa tredje parter som är nödvändiga, endast på SYDs uppdrag och i enlighet med SYDs instruktioner som dataprocessorer. Vi ger inte våra leverantörer någon behörighet att använda dina personuppgifter för något annat syfte.

Om SYD är föremål för en faktisk eller potentiell sammanslagning, förvärv eller liknande transaktion kan vi dela dina data med potentiella och faktiska köpare samt deras finansiella och juridiska rådgivare, förutsatt att sådana tredje parter vidtar lämpliga sekretessåtgärder.

SYD säljer inte eller hyr ut våra kunders personuppgifter till någon annan part.

5.GDPR

Om du är bosatt inom EES har du rätt att få information om och få tillgång till de personuppgifter som SYD har om dig. Du kan också begära att dina personuppgifter rättas, uppdateras eller raderas. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta hi@talkaboutsyd.com.

6.Datalagring

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge det är nödvändigt i förhållande till insamlingen och behandlingen av data.

6.1 Obligatoriska personuppgifter Obligatoriska uppgifter är nödvändiga för att SYD ska kunna uppfylla vårt avtalsenliga åtagande gentemot dig. Om du inte har lämnat de obligatoriska uppgifterna kommer du inte att kunna genomföra ditt köp eller prenumeration.

6.2 Barns integritet och laglig åldersgräns för köp SYD vill inte samla in personuppgifter från någon under 16 år. Om du är under 18 år kräver vi att du informerar dina föräldrar eller vårdnadshavare och får deras samtycke innan du köper något eller lämnar personuppgifter till oss på talkaboutsyd.com eller någon annan webbplats relaterad till SYD.

7.Cookies

SYD använder cookies på webbplatsen. I följande avsnitt hittar du information om vilka cookies vi använder, vad de används till och vilka valmöjligheter du har när det gäller cookies. Tillsammans med cookies använder vi också andra tekniker som pixel tags. Sådana tekniker möjliggör att tredje parter kan placera cookies på webbplatsen och samla in information om hur besökare använder webbplatsen för att vi ska kunna optimera vår marknadsföring. Vi implementerar sådana tekniker genom Google Tag Manager (en verktyg som underlättar webbplatsmarknadsföring och analys) och Facebook Pixel.

7.1 Typer av cookies SYD använder nödvändiga, funktionella, rapporterande och analytiska samt marknadsföringscookies. Cookies förbättrar användarupplevelsen genom att låta webbplatsen komma ihåg dina åtgärder och preferenser. Cookies ger också information om hur människor använder webbplatsen, till exempel om det är deras första besök eller om de är återkommande besökare. Cookies kan vara "förstapartscookies" eller "tredjepartscookies". Förstapartscookies placeras på webbplatsen av SYD medan tredjepartscookies placeras på webbplatsen av någon annan än SYD. Nödvändiga cookies: dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna surfa på webbplatsen, använda dess funktioner och komma åt säkra områden. Användningen av dessa cookies är väsentlig för att webbplatsen ska fungera.

Funktionella cookies: dessa cookies gör det möjligt för oss att anpassa din webbplatsupplevelse specifikt efter dina preferenser genom att komma ihåg val du har gjort eller information du har lämnat på webbplatsen.

Rapporterande och analytiska cookies: dessa cookies samlar in information för statistiska ändamål för att förbättra webbplatsens design och funktion.

Marknadsföringscookies: dessa cookies används för att anpassa marknadsföringen till dig och dina intressen och ge dig en mer personlig service i framtiden. Utan dessa cookies kan annonserna du ser vara mindre relevanta och intressanta för dig.

7.2 Cookieinställningar och samtycke Användningen av cookies på webbplatsen kräver ditt samtycke. Första gången du besöker webbplatsen från en enhet kommer du att bli ombedd att hantera dina cookieinställningar i den så kallade cookie-banner. Observera att nödvändiga cookies inte kräver ditt samtycke. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din enhet kan detta normalt sett inaktiveras delvis eller helt i webbläsarens inställningsfunktion. I vissa webbläsare kan du till exempel blockera alla cookies, tillåta endast förstapartscookies eller ta bort cookies. Du kan också ta bort tidigare lagrade cookies i din webbläsare. Observera att borttagning eller blockering av cookies kan ha en negativ effekt på din användarupplevelse och vissa delar av webbplatsen kan inte längre vara fullt tillgängliga. Dessutom, observera att blockering av cookies kanske inte helt förhindrar hur vi delar information med tredje parter, till exempel vår annonspartner.

8.Modifikationer

SYD förbehåller sig rätten att ibland göra ändringar i denna integritetspolicy eller praxis. Den uppdaterade policyn kommer att publiceras på vår webbplats, och vi uppmanar dig att regelbundet granska denna sida.

Senaste ändringsdatum: april 2023 © SYD 2023

We’re based in Stockholm Sweden at Humlegårdsgatan 6 or drop us a line at hi@talkaboutsyd.com

Want to work with us? We're always on the lookout for new colleagues, brand ambassadors, and interns. Drop us a line at hi@talkaboutsyd.com