DU + SYD = SKILLNAD

Elfenbenskusten

Ungefär 1/10 flickor i Afrika missar lektioner eller hoppar av skolan på grund av sin mens — i Elfenbenskusten går bara 53% av flickor klart motsvarande högstadiet. Kvinnor som inte färdigställer sin utbildning löper högre risk att ingå tidigt eller tvingat äktenskap, att drabbas av oönskade graviditeter, ekonomiskt beroende och utanförskap. En utbildning betyder fler karriärmöjligheter och en större chans för att uppnå både ekonomiskt oberoende och att få en större kontroll över sitt liv. Mens är en viktig del av jämställdhetsfrågan.

PROJEKTET

Rädda Barnen arbetar med sex skolor i Gbêkê regionen, både i urbana och lantliga områden. Redan det första året beräknas projektet ha en direkt positiv påverkan på 3 929 flickors liv. Totalt  10 131 studenters liv (pojkar och nya elever)  kommer dra nytta av flera initiativ. Projektet involverar också lärare, familjer och det större samhället. Vi har redan donerat 1 M SEK för att sätta igång.

VAD INNEBÄR PROJEKTET?

Varje månad delas menskit ut till de flickor som inte har möjlighet att köpa egna. Bindor finns  tillgängliga i skolans kontor och i klassrummen. Vi renoverar och bygger 36 toaletter totalt — sex i varje skola. Toaletterna är säkra med lås, utrustade med ett handfat och rinnande vatten, tvål och papperskorg med regelbunden skötsel. Genom vårt projekt, tillhandahåller Rädda Barnens kollegor i Elfenbenskusten utbildning inom ämnen som pubertet, och menshälsa och hygien.