Allmänna villkor

 • ANVÄNDARVILLKOR

  Dessa villkor gäller för webbplatsen www.talkaboutsyd.com(”Webbplatsen”), de prenumerationstjänster som erbjuds på webbplatsen (”Prenumerationerna”), de Produkter och tjänster som levereras enligt Prenumerationerna och de Produkter och tjänster som levereras en gång (”Direktköp”). Med “Produkt” avses de produkter som är till försäljning på Webbplatsen. Läs igenom dessa villkor noga. Genom att utnyttja Webbplatsen eller ansöka om Prenumeration via Webbplatsen godkänner du villkoren och accepterar att vara bunden av dem. För referensändamål skriv gärna ut en kopia. Du kan inte ansöka om Prenumeration från Webbplatsen om du inte accepterar villkoren.

 • 1. INFORMATION OM OSS

  Syd Company Sweden AB. Organisationsnummer: 559262-7441 Adress: Syd Company Sweden AB, Ingenjörsvägen 47, 117 60 Stockholm, E-post: hi@talkaboutsyd.com

 • 2. ANSÖKAN OCH BINDNINGSTID

  2.1
  Du får bara ansöka om Prenumeration om du är minst 18 år. Observera också att du på Webbplatsen endast kan träffa avtal om Prenumeration för leverans till adress i Sverige.

 • 2.2
  När du har ansökt om Prenumeration via Webbplatsen bekräftar vi mottagande genom att skicka ett meddelande till den e-postadress du angivit. Avtalet mellan dig och oss sluts dock först när vi i ett nytt e-postmeddelande bekräftar att en produkt har eller kommer att skickas till dig.

 • 2.3
  Avtalet om Prenumeration innebär att du en gång per valt intervall (varannan, var tredje eller var fjärde månad) får hem en Produkt till den av dig angivna adressen. Vissa särskilda Prenumerationer (t.ex. ”Limited Edition”) kan dock vara begränsade till en Produkt, varvid avtalet endast gäller för den Produkten och automatiskt upphör vid leveransen.

 • 2.4
  Vi förbehåller oss rätten att avstå från att träffa avtal med dig utan angivande av skäl.

 • 2.5
  Du kan registrera dig på Syd utan att göra ett köp. Det betyder att du blir en Syd-medlem med samma rättigheter och krav som en betalande kund, förutom de som är direkt kopplade till ett köp. Du behåller ditt medlemskap till dess att du uttryckligen ber om att få avsluta det eller om du har varit inaktiv under en lång period, enligt villkoren i vår Integritetspolicy. Vid uppsägning av en Prenumeration tas du inte bort som Syd-medlem. Detta sker för att förenkla pauser och att fortsatt kunna ta del av de rekommendationer och andra delar som Syd erbjuder utan kostnad.

 • 3. PRISER

  3.1
  Bortsett från uppenbara felskrivningar gäller de priser som från tid till annan anges på Webbplatsen. Priserna anges inklusive mervärdesskatt.

 • 3.2
  Priset för en Prenumeration består vanligen av en återkommande periodisk avgift (t.ex. en månadsavgift). De priser som anges i din ansökan är de som gäller för din Prenumeration.

 • 3.3
  Priser och fraktkostnader kan komma att ändras emellanåt. Med undantag för vad som anges 7.3, är du är bunden till de priser som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om prisändringar och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

 • 4. BETALNING

  4.1
  Du förbinder dig att betala den periodiska avgiften genom Prenumerationen fram till Prenumerationens upphörande.

 • 4.2
  Den första periodiska avgiften utgår i samband med din ansökan om Prenumeration och efterkommande avgifter utgår vanligtvis samma dag nästkommande kalendermånad (med undantag för helgdagar). Om din ansökan inte beviljas (se punkt 2.4) kommer det emellertid inte att utgå någon avgift. Vid direktköp utgår avgiften direkt vid köp. Även i de fall Produkten är ett presentkort som inte utnyttjas inom den angivna tidsperioden har Syd ingen möjlighet att återbetala köpet.

 • 4.3
  Betalning ska ske genom kredit- eller betalkort (Visa, Mastercard eller American Express), eller de andra betalningsmetoder vi från tid till annan erbjuder. Du godkänner att vi får debitera de periodiska avgifterna från ditt konto, kredit- eller betalkort utan ytterligare godkännande. Om du vill att debiteringarna ska upphöra kan du ta bort dina betalningsuppgifter via ditt konto på Webbplatsen eller meddela oss detta per e-post till hi@talkaboutsyd.com (observera att det tar viss tid innan din begäran behandlas).

  Vi använder i vissa fall Klarna Checkout för privatkunder. Klarna Checkout presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Checkout vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Checkout med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via www.klarna.com/sv/kundservice.

 • 4.4
  Betalning kan också ske med av oss utställd värdekod eller presentkort (enligt villkoren för vouchern eller presentkortet).

 • 4.5
  Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.

 • 5. LEVERANSTIDER

  5.1
  Efter påbörjad Prenumeration gör vi allt vi kan för att skicka dig din(a) första Produkt(er) så fort som möjligt. Därefter kommer Produkt(er) att skickas ut enligt det leveransintervall du valt. Produkter i din Prenumeration kan ha olika leveransintervall.

 • 5.2
  Om en vara tar slut förbehåller vi oss rätten att inte leverera någon vara den aktuella kalendermånaden. I detta fall utgår heller inte någon avgift för den månaden.

 • 6. PRODUKTER OCH PAKETERING

  6.1
  Allt innehåll på Webbplatsen är avsett för privat kunskaps- eller informationsbehov. Syds produktbeskrivningar har inte granskats av Läkemedelsverket. Beskrivningar av ingredienser, hållbarhet och andra föreskrifter är återgivna enligt vad som framgår av originalprodukten. Alla Produkter skall användas i enlighet med de instruktioner, försiktighetsåtgärder och riktlinjer som de har. Försäkra dig alltid om att Produkten inte innehåller något du är allergisk mot.

 • 6.2
  Alla Produkter på sajten, inklusive alla prover vi tillhandahåller, är avsedda för personligt bruk. Om inget annat anges förbehåller vi oss rätten att byta ut eller ändra den Produkt som vi erbjuder till försäljning eller som en del av en kollektion, utan att på förhand meddela dig som kund.

 • 7. UPPSÄGNING OCH AUTOMATISK FÖRLÄNGNING

  7.1
  Både du och vi får, utan angivande av skäl, säga upp en prenumeration till upphörande före utgången av den då gällande prenumerationsperioden.

  Prenumerationen förnyas automatiskt om den inte avslutas inom denna tid. Prenumerationer kan sägas upp när som helst med 48 timmars varsel.

 • 7.2
  Vid uppsägning av Prenumerationen gör du det via ditt konto på Webbplatsen eller genom att maila oss på hi@talkaboutsyd.com. Du gör detta genom att pausa alla dina Produkter. Om du inte vill ha nästkommande leverans måste dina Produkter pausas senast 48 timmar innan.

 • 7.3
  Om du inte säger upp Prenumerationen i enlighet med 7.1 förlängs Prenumerationen automatiskt till det då gällande ordinarie priset för aktuell Prenumeration (exklusive eventuella rabatter). Detta gäller dock inte för Produkter som endast omfattar en leverans.

 • 8. ÅNGERRÄTT

  8.1
  Om du är konsument får du enligt lag ångra dig inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från den dag du mottar den första Produkten för den aktuella Prenumerationen.

 • 8.2
  Du får endast utöva din ångerrätt om Produkten hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om Produkten har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till dig.

 • 8.3
  Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom Ångerfristen och på egen bekostnad återsända Produkten till oss inom 14 dagar från det att du meddelar oss att du ångrar dig. Du kontaktar oss genom att skicka ett meddelande till hi@talkaboutsyd.com. Produkten kan återsändas till följande adress: Syd Company AB, Ingenjörsvägen 47, 117 60 Stockholm. Vi ber dig återsända den kompletta varan i sin originalförpackning. På grund av hygienskäl gäller inte ångerrätten om du har brutit förseglingen på Produkten och vi kommer att göra ett prisavdrag motsvarande värdet av den aktuella Produkten. Ett standardformulär för utövande av ångerrätten finnas att ta del av här: https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

 • 8.4
  Om du utnyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalt för Produkten i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 10 nedan).

 • 9. REKLAMATION

  Vid felaktig Produkt kan du inom skälig tid reklamera Produkten och få instruktioner om hur du kan returnera den. Reklamationen kan lämnas genom att skicka ett meddelande med beskrivning felet till hi@talkaboutsyd.com Återbetalning för felaktig Produkt sker i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 10 nedan).

 • 10. ÅTERBETALNINGSPOLICY

  10.1
  Om du lämnar tillbaka en Produkt till oss för att du har utövat din ångerrätt (se punkt 8 ovan), kommer vi att genomföra återbetalning snarast och senast inom 14 dagar från den dag då vi tagit emot ditt meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten, förutsatt att vi också har tagit emot Produkten, eller du kan visa att den sänts tillbaka till oss. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Produkten samt eventuella fraktkostnader, minus den eventuella värdeminskningen. Du får emellertid själv bära fraktkostnaden för att återsända Produkten till oss (se punkt 8.3).

 • 10.2
  Om du lämnar tillbaka en Produkt till oss av något annat skäl (t.ex. för att du anser att varan är felaktig) kommer vi att undersöka den återlämnade Produkten och meddela dig via e-post inom skälig tid om din reklamation kan godtas och hur vi i så fall avhjälper felet, genom t.ex. omleverans, prisavdrag eller återbetalning. Vi genomför en eventuell återbetalning så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag vi mottagit den reklamerade Produkten. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Produkten.

 • 10.2.1
  Vi betalar vanligen tillbaka pengar till dig med samma metod som du använde för att betala till oss.

 • 11. ANSVAR

  Om du är konsument regleras vårt ansvar för Produkterna i konsumentköplagen (1990:932). I övrigt ansvarar vi bara för brott mot dessa villkor och bara till ett sammanlagt belopp motsvarande din årsavgift för Prenumerationen, såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.

 • 12. BEFRIELSEGRUNDER

  Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis eldsvåda, arbetskonflikt, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.

 • 13. TREDJEPARTSWEBBPLATSER

  Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de produkter eller tjänster som erbjuds där.

 • 14. MEDDELANDEN

  Meddelanden till oss ska skickas till hi@talkaboutsyd.com. Meddelanden till dig skickas till den e-postadress eller postadress som du angivit eller publiceras på Webbplatsen.

 • 15. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

  15.1
  Vi eller våra licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls.

 • 15.2
  Du får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen. Du får däremot inte använda någon del av vårt upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller från vår licensgivare.

 • 15.3
  Genom Prenumerationen ger du oss en oåterkallelig rätt att citera från de kommentarer angående oss, Produkterna eller Prenumerationerna som du lämnar på Webbplats, blogg eller socialt medium och använda citaten på vår sida, på sociala medier och i annan marknadsföring.

 • 16. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

  Vi har rätt att emellanåt göra tillägg till och ändringar av dessa villkor. Du är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om ändringar av tillägg och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

 • 17. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

  Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen utan vårt föregående skriftliga samtycke. Vi får dock överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen när som helst under Prenumerationsperioden.

 • 18. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

  Dessa villkor och Prenumerationen ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller Prenumerationen ska avgöras av allmän domstol.

 • INTEGRITETSPOLICY

 • 1. INLEDNING

  Välkommen till Syd! I denna sekretesspolicy vill vi på ett transparent sätt beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter. Här beskrivs hur vi samlar in, lagrar, delar och använder dina personuppgifter, samt hur du kan kontrollera och ställa in när och hur du vill dela dina personuppgifter. Nedan beskriver vi denna Sekretesspolicy (”Policy”) mer detaljerat.

 • 2. OM DENNA POLICY

  I denna policy beskrivs viktiga detaljer angående dina personuppgifters relation med Syd Company Sweden AB. Policyn gäller alla Syd-tjänster och tillhörande tjänster (kallas hädanefter för ”Syd-tjänsten”). De villkor som reglerar din användning av Syd-tjänsten definieras i våra användarvillkor (”användarvillkoren”).

  Emellanåt kan vi utveckla nya eller erbjuda ytterligare tjänster. Om lanseringen av nya eller ytterligare tjänster medför en förändring i hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter kommer vi att förse dig med mer information och ytterligare villkor eller regler. Såvida inget annat anges när vi introducerar de nya eller ytterligare tjänsterna omfattas de av denna policy.
  Syftet med denna policy är att:

  1.
  se till att du förstår vilka personuppgifter vi samlar in om dig, anledningen till varför vi samlar in och använder dem och vem vi delar dem med

  2.
  förklara hur vi använder personuppgifter som du delar med oss för att ge dig en bra upplevelse när du använder Syd-tjänsten

  3.
  förklara vilka rättigheter och valmöjligheter du har i förhållande till de personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig, och hur vi skyddar din sekretess.
  Vi hoppas att detta hjälper dig att förstå vilka sekretessåtaganden vi har gentemot dig. Information om hur du kontaktar oss om du har några frågor eller funderingar finns i ”Hur du kontaktar oss” nedan. Om du inte accepterar innehållet i denna policy kan du välja att inte använda Syd-tjänsten.

 • 3. DINA RÄTTIGHETER OCH ÖNSKEMÅL: GER DIG VALFRIHET OCH KONTROLL

  Som du kanske känner till så finns det en EU-lag, den så kallade allmänna dataskyddsförordningen eller ”GDPR”, som ger individer vissa rättigheter vad gäller deras personuppgifter. Utifrån tillgång, och med undantag för begränsningar i gällande lag, får individen följande rättigheter:

  Rätt till åtkomst – rätt att informeras om och begära åtkomst till de personuppgifter vi behandlar om dig;
  Rätt till korrigering – rätt att begära att vi ändrar eller uppdaterar dina personuppgifter där de är felaktiga eller ofullständiga;

  Rätt att ta bort – rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter;

  Rätt att begränsa – rätt att begära att vi tillfälligt eller permanent avbryter bearbetning av alla eller vissa av dina personuppgifter;

  Rätt att protestera

  Rätt att, när som helst, invända mot att vi behandlar dina personuppgifter på grund av din speciella situation;
  Rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktreklam;

  Rätt till dataportabilitet – rätt att begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format och rätt att överföra dessa personuppgifter för användning i en annan parts tjänster samt Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande – rätt att inte bli föremål för några beslut som enbart grundas på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslut skulle få juridisk effekt på dig eller ge en liknande effekt.
  För att du enkelt ska kunna utöva dessa rättigheter samt för att registrera hur du vill att Syd ska använda dina personuppgifter har du åtkomst till inställningar i ditt konto på Syd-tjänsten, i e-postmeddelanden vi skickar ut och genom att kontakta oss via vår sajt, e-post, sociala medier eller brev. Vi kommer också att successivt lägga till mer funktioner som gör att du direkt kan ändra dina inställningar, ge eller ta bort samtycke med mera.

  Om vi skickar dig elektroniska marknadsföringsmeddelanden i enlighet med ditt samtycke eller i enlighet med vad som är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, kan du när som helst återkalla ditt samtycke eller framföra din invändning (”avböja”). De elektroniska marknadsföringsmeddelanden du får från Syd (t.ex. de som skickas via e-post) innehåller även en mekanism för att avanmäla sig i själva meddelandet (t.ex. länken Avsluta prenumeration i e-postmeddelanden vi skickar till dig).

  Vid frågor om dina rättigheter, din sekretess eller hur du utövar dem ber vi dig kontakta oss via e-post hi@talkaboutsyd.com. Vi svarar på din förfrågan inom rimlig tid efter att ha verifierat din identitet. Om du är missnöjd med hur vi använder dina personuppgifter kan du också kontakta eller framför klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten eller din lokala dataskyddsmyndighet.

 • 4. HUR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?

  Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

  1.
  Vid registrering för Syd-tjänsten – när du registrerar dig samlar vi in vissa personuppgifter som krävs för att du ska kunna använda Syd-tjänsten, t.ex. e-postadress, namn, födelsedatum, kön och land.

  2.
  Genom din användning av Syd-tjänsten – när du använder Syd-tjänsten samlar vi in personuppgifter, inklusive uppgifter du lämnar i kontakt med vår support.

  3.
  Personuppgifter som du lämnar frivilligt till oss eller våra samarbetspartners – emellanåt kan du frivilligt ge oss tillgång till personuppgifter och välja att ge oss ditt samtycke till att behandla dessa, t.ex. för att vi ska tillhandahålla fler funktioner. Ett sådant samtycke kan du förstås återkalla när du vill. Inom denna kategori finns till exempel personuppgifter du lämnar om du deltar i kampanjer, tävlingar, enkäter eller lotterier. Även marknadsföringskampanjer kan hamna i den här kategorien, till exempel om du har anmält att du vill ha marknadsföringsmaterial från Syd till någon av våra samarbetspartners. Vilka specifika personuppgifter som samlas in varierar beroende på kampanjen, tävlingen eller vilken marknadsföring det är fråga om.

  4.
  Från tredje part – vi får personuppgifter om dig och din aktivitet från tredje part, inklusive annonsörer och partner vi arbetar med för att tillhandahålla Syd-tjänsten (se “Delning av dina personuppgifter” nedan). Vi använder de här personuppgifterna antingen om du har gett den tredje parten eller Syd ditt samtycke till datadelning, eller om Syd har ett berättigat intresse av att använda personuppgifter i syfte att tillhandahålla Syd-tjänsten.

  Vi använder sådana anonymiserade och sammanställda uppgifter i syften som bland annat innefattar test av våra IT-system, forskning, dataanalys, marknadsföring och kampanjer, förbättring av Syd-tjänsten och utveckling av nya funktioner/funktionalitet i Syd-tjänsten.

 • 5.VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN FRÅN DIG?

  Nedan beskriver vi de kategorier av personuppgifter som vi behandlar om dig: Personliga uppgifter: Namn, personnummer, födelsedatum. Kontaktuppgifter: Adress, telefonnummer, e-postadress. Betalningsuppgifter: Kortnummer, kontonummer, bank, transaktionshistorik. Användning av tjänsten: Köphistorik, användning Webbplatsen. Tekniska data: cookiedata, IP-adress, vilka typer av enheter du använder för att komma åt eller ansluta till Syd-tjänsten, webbläsartyp, språk, och operativsystem. Mer information om tekniska data som behandlas av oss hittar du i vår Cookie-policy för cookies. Kommunikation: Eventuella personuppgifter du lämnar i dina kontakter med oss. Användarinnehåll som du publicerar. Uppgifter från tredje part: Kreditrating, bolagsengagemang. Demografisk information: Ålder och kön.

 • 6. VAD ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

  När du använder eller interagerar med Syd-tjänsten använder vi en rad olika tekniker för att behandla personuppgifter som vi samlar in om dig av olika anledningar. I tabellen nedan beskriver vi skälen till att vi behandlar dina personuppgifter, de rättsliga grunder vi förlitar oss på för att vi ska få behandla dina personuppgifter och vilka kategorier av personuppgifter (anges i avsnitt 5, ”Vilka personuppgifter samlar vi in från dig?”) som används för dessa ändamål:
  Beskrivning av varför Syd behandlar dina personuppgifter (”behandlingsändamål”).

  Behandlingsändamål: För att tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig samt uppbära betalning. För att tillhandahålla, anpassa och optimera din användning av våra tjänster. Analys och utveckling av produkter och vår verksamhet: För att utveckla befintliga och skapa nya produkter och deras användarvänlighet samt för optimering av våra webbplatser. Säkerhet och regelefterlevnad: Vi använder uppgifter för att säkerställa våra produkters och kunders säkerhet, att förebygga och upptäcka bedrägerier och att lösa tvister samt för att efterleva lagar, t.ex. Bokföringslagen.

  Kommunikation: Vi kan kontakta dig om din prenumeration har sagts upp, vid kundtjänstärenden, med nyhetsbrev m.m. Administration av användarkonton: Tilldelning av kundnummer, hantering av inloggningsuppgifter m.m.Direktmarknadsföring: Reklam för våra och våra partners produkter och tjänster. Riktad annonsering. Laglig grund

  Fullgöra avtalet med dig.
  Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intresse. Fullgörande av avtalet med dig och behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intresse.Fullgörande av avtalet med dig och behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intresse. Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intresse, eller ditt samtycke (om behandlingen grundas på ditt samtycke kommer vi att be dig om det innan behandlingen inleds).Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intresse, eller ditt samtycke (om behandlingen grundas på ditt samtycke kommer vi att be dig om det innan behandlingen inleds). Se även vår cookie-policy

  Om du vill ha ytterligare information de avvägningar som Syd har genomfört för att kontrollera om vårt berättigade intresse kan utgöra rättslig grund under GDPR, bör du läsa avsnitt 13 “Så kontaktar du oss” för ytterligare information om hur du kommer i kontakt med oss.

 • 7. DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

  Syd använder underleverantörer av teknisk support, marknadsföring, datalagring, frakt, betalningslösningar och andra liknande tjänster (se mer nedan). Vi kan komma att dela dina personuppgifter med sådana underleverantörer om och i den mån det är nödvändigt. Syd kommer dock att fortsätta vara personuppgiftsansvarig och underleverantörerna får inte behandla dina personuppgifter för några andra ändamål än enligt den här policyn.

  Läs mer om hur du hanterar meddelanden, offentligt tillgänglig information och vad du delar med andra i avsnitt 3, ”Dina rättigheter och dina önskemål: Ger dig valfrihet och kontroll”, i denna policy.

  Information vi kan dela: Tjänsteleverantörer och andra
  Vi använder tekniska tjänsteleverantörer som tillämpar den tekniska infrastruktur som vi behöver för att tillhandahålla Syd-tjänsten, i synnerhet värd-, lagrings-, hanterings- och underhållsleverantörer för Syd-tjänsten med innehåll och den information vi behandlar.

  Vi använder tekniska tjänsteleverantörer som hjälper oss att kommunicera enligt beskrivningen i (avsnitt 6) i denna policy.

  Vi använder oss av marknadsförings- och annonseringspartner för att kunna visa dig mer person-anpassat innehåll, eller för att hjälpa oss att förstå din användning av Syd-tjänsten för att på så sätt kunna erbjuda dig en bättre tjänst. Vi kan också komma att dela personuppgifter med vissa partner inom marknadsföring och annonsering för att kunna skicka marknadsföringskommunikation om Syd.

  SYD’S PARTNER

  Om du får åtkomst till Syd-tjänsten via ett erbjudande som du fått eller köpt av en tredje part, som en online-butik, delar vi personuppgifter med den tredje parten om din användning av Syd-tjänsten, t.ex. om och i vilken utsträckning du har använt erbjudandet, aktiverat ett Syd-konto eller aktivt använt Syd-tjänsten.

  Beroende på hur du registrerar dig för Syd-tjänsten (t.ex. via en tredjepartstjänst eller en online-butik) delar vi ditt Syd-användarnamn eller de andra kontoregistreringsuppgifter som behövs för att aktivera ditt konto.

  Vi kanske också delar dina personuppgifter i pseudonymiserat format med våra partners för att hjälpa dem förstå hur de produkter de förser till oss betygssätts och hanteras och för att du ska kunna få produkter via Syd-tjänsten.

  Vi delar också dina personuppgifter i pseudonymiserat format med marknadsföringspartner som hjälper oss med marknadsföringskampanjer.

  AKADEMISK FORSKNING

  Vi delar dina personuppgifter för aktiviteter som statistisk-analys och akademiska undersökningar, men endast i pseudonymiserat format.

  ANDRA FÖRETAG INOM SYD

  Vi delar dina personuppgifter med andra Syd-bolag för att utföra vår dagliga verksamhet och för att vi ska kunna upprätthålla och tillhandahålla Syd-tjänsten.

  POLIS OCH DATASKYDDSMYNIDGETER

  Vi delar dina personuppgifter när vi i god tro anser att det är nödvändigt för oss att göra det för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet enligt gällande lag, eller svara på en giltig rättslig process, såsom en husrannsakningsorder, ett domstolsbeslut eller en stämning.

  Vi delar även dina personuppgifter när vi i god tro anser att det är nödvändigt för våra egna eller tredje parts berättigade intressen som rör nationell säkerhet, brottsbekämpning, rättstvister, brottsutredningar, att skydda någon persons säkerhet, eller för att förhindra dödsfall eller nära förestående kroppsskada, under förutsättning att vi anser att ett sådant intresse överskrider dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av dina personuppgifter.

  KÖPARE AV VÅR VERKSAMHET

  Vi delar dina personuppgifter i de fall där vi säljer eller förhandlar om att sälja vårt företag till en köpare eller till potentiella köpare.

  I den här situationen fortsätter Syd att säkerställa sekretessen för dina personuppgifter och meddelar dig innan dina personuppgifter överförs till köparen eller blir föremål för en annan sekretesspolicy.

 • 8. DATALAGRING OCH BORTTAGNING

  Vi behåller endast dina personuppgifter så länge som det behövs för att förse dig med Syd-tjänsten och i legitima och viktiga syften, såsom underhåll av Syd-tjänsten, databaserade beslut om nya funktioner och lösningar, uppfyllande av våra juridiska förpliktelser och lösande av tvister. Vissa av dina personuppgifter behåller vi så länge du använder Syd-tjänsten, oavsett om du är betalande prenumerant eller endast är registrerad medlem. Vi kan t.ex. behålla din varugarderob, dina betyg och kontoinformation. Detta är för att du skall kunna göra uppehåll i dina inköp eller prenumerationer men fortsatt få de rekommendationer och andra funktioner som Syd-tjänsten tillhandahåller alla medlemmar.

  På din begäran eller om du är inaktiv under en lång period, normalt 36 månader, tar vi bort eller anonymiserar dina personuppgifter så att de inte längre identifierar dig, såvida vi inte är juridiskt berättigade eller skyldiga att underhålla vissa personuppgifter, inklusive i följande situationer:

  om det finns ett olöst problem med koppling till ditt konto, t.ex. utestående betalningar på ditt konto eller anspråk eller tvister som inte är lösta, lagrar vi nödvändiga personuppgifter till dess att problemet har åtgärdats

  om vi måste lagra personuppgifterna för våra juridiska, skattemässiga, revisionsmässiga och bokföringsmässiga skyldigheter, lagrar vi nödvändiga personuppgifter under den tidsperiod som görs gällande i tillämplig lagstiftning

  om det är nödvändigt för våra legitima affärsintressen, t.ex. för att förebygga bedrägeri eller upprätthålla säkerheten för våra användare.

 • 9. ÖVERFÖRING TILL ANDRA LÄNDER

  Syd delar dina personuppgifter globalt med andra företag i Syd-koncernen för att genomföra de aktiviteter som anges i denna policy. Detta innefattar Syd-koncernföretag i följande länder: Storbritannien och Sverige. Syd kan också anlita en underleverantör för att behandla dina personuppgifter med tredje part i andra länder än landet där du bor eller dela dina personuppgifter med dessa. Dina personuppgifter kan därför omfattas av sekretesslagar som är annorlunda från lagarna i landet där du bor.

  Personuppgifter som samlas in inom EU och i Schweiz kan överföras till och behandlas av tredje part i ett land utanför EU och Schweiz. I sådana fall ska Syd se till att överföringen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande sekretesslagar och i synnerhet att lämpliga avtalsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder har upprättats, t.ex. standardavtalsklausulerna som godkänts av EU-kommissionen.

  För mer information om de säkerhetsåtgärder vi använder för att skydda dina personuppgifter kan du läsa avsnitt 11, ”Så skyddar vi dina personuppgifter”, i den här policyn.

 • 10. SKYDDA DINA PERSONUPPGIFTER

  Vi strävar efter att skydda våra användares personliga data. Vi genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda säkerheten hos dina personuppgifter, men ber dig observera att inget system någonsin är helt säkert. Vi har implementerat olika policyer, inklusive pseudonymisering, kryptering samt policyer för åtkomst och lagring för att skydda mot obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i våra system.

  Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto, så vi rekommenderar att du använder ett unikt och starkt lösenord, begränsar åtkomsten till din dator och webbläsare och loggar ut när du har använt Syd-tjänsten.

 • 11. ÅLDERSGRÄNS

  Syd-tjänsten är inte avsedd för personer under 18 år.
  Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år eller under gällande åldersgräns (”åldersgränsen”). Om du är under åldersgränsen ska du inte använda Syd-tjänsten eller tillhandahålla några personuppgifter till oss.

  Om du som målsman får kännedom om att ditt barn under åldersgränsen har lämnat personuppgifter till Syd kan du kontakta oss via hi@talkaboutsyd.com och begära att utöva dina tillämpliga rättigheter, som vi beskriver i “Dina rättigheter och önskemål: Ger dig valfrihet och kontroll” avsnitt 3 i denna policy.

  Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter om ett barn under 13 år kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att ta bort personuppgifterna. Detta kan innefatta att ta bort barnets Syd-konto.

 • 12. ÄNDRINGAR I DENNA SEKRETESSPOLICY

  Ibland kan vi göra ändringar i denna policy.

  När vi gör väsentliga ändringar i denna policy förser vi dig med ett tydligt meddelande med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande i Syd-tjänsten eller genom att skicka ett e-postmeddelande. Vi kan meddela dig i förväg.

  Läs därför alla sådana meddelanden noggrant.

 • 13. SÅ KONTAKTAR DU OSS

  Tack för att du har läst vår sekretesspolicy. Om du har några frågor om denna policy kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till hi@talkaboutsyd.com Vi hoppas att du gillar Syd!